Temptations

Artisan baked cakes on the farm, prepared
in a commercial kitchen. We sell a variety of
cakes and confectionery with something for
everybody’s taste, all non-cream, including
chocolate cake, bakewells and gingerbread.
Our most popular homemade cakes include
our zesty lemon cake and fruity Dundee cake.
Our other high quality produce includes local
free-range eggs and butter.

Cacennau crefft wedi eu pobi mewn cegin
fasnachol ar y fferm. Rydym yn gwerthu
amrywiaeth o gacennau a danteithion gyda
rhywbeth at ddant pawb, gan gynnwys cacen
siocled, bakewells a chacen sinsir. Mae ein
cacennau mwyaf poblogaidd yn cynnwys ein
cacen lemon hyfryd a’n cacen Dundee llawn
ffrwythau. Mae ein cynnyrch ansawdd uchel
hefyd yn cynnwys wyau pen domen a

Ruthin Produce Market (Old Gaol,
Ruthin), Food Festivals at Llangollen
and Wrexham, selected shops and
tearooms.

Ruthin Produce Market (Old Gaol,
Ruthin), Food Festivals at Llangollen
and Wrexham, selected shops and
tearooms. Marchnad Cynnyrch
Rhuthun (Hen Garchar, Rhuthun),
Gw yˆ l Fwyd yn Llangollen a Wrecsam,
nifer bychan o siopau ac ystafelloedd
te.

Contact Details

Email Us!

Owner/Manager at Temptations: Christine Ashworth

Pentre Bach Llandrillo, Corwen, Denbighshire LL21 OTD

phone: 01490 440420

Our Website

Temptations Statistics: 0 click throughs, 293 views since start of 2019