Fabulous Fish

Fabulous Fish, ein cyflenwr lleol ni o bysgod ffres.

Llwyddodd Fabulous Fish i gyrraedd Rownd Derfynol Gwobrau Bwyd MÔr 2009 a gynhaliwyd yn Sgwâr Grosvenor Llundain! Cyflwynwyd y gwobrau am y tro cyntaf yn 2005 gan Seafish, awdurdod pennaf y DU ar fwyd mÔr, i gydnabod rhagoriaeth ac i hyrwyddo arferion cynaliadwy ar draws y diwydiant bwyd mÔr. Mae’r gwobrau Bwyd MÔr bob amser yn denu ymgeiswyr o safon uchel ac mae’r buddugwyr eleni wedi profi nad eithriad mo hynny.

Cychwynnwyd Fabulous Fish gan y perchennog, Sarah O’Connor a bu’n cystadlu yn y categori Hyfforddiant a Datblygu yn erbyn yr archfarchnad anferthol Asda. Daeth Sarah yn ail i Asda ond mae ei champ anhygoel Sarah yn dangos cymaint yw ei hymroddiad i ansawdd ei chynnyrch a pha mor awyddus yw Sarah i sicrhau bod ei chwsmeriaid yng Nghas-gwent a Mynwy yn cael y bwyd mÔr gorau un.

Yn y seremoni, dywedodd Charles Howeson, Cadeirydd Gwobrau Bwyd MÔr, “Dyma’r Gwobrau Bwyd MÔr mwyaf llwyddiannus ers eu sefydlu yn 2005, gyda thros 170 o ymgeiswyr yn y pedwar categori ar ddeg – sy’n arwydd o’r fenter a’r uchelgais sy’n bodoli yn y diwydiant heddiw.”

Dywedodd Sarah ei bod wrth ei bodd gyda’i llwyddiant yn rownd derfynol y gystadleuaeth ond y tro nesaf ei gobaith yw cyrraedd y brig. Ychwanegodd Sarah ei bod wedi cael cefnogaeth anhygoel gan ei chwsmeriaid ac mae’n credu bod hyn yn ganlyniad i’r ffaith ei bod yn mynnu cael bwyd mÔr o’r ansawdd gorau o ffynonellau cynaliadwy gan ei chyflenwyr, a’u bod nhw’n deall bod ei chwsmeriaid am brynu’r cynnyrch mwyaf ffres ar stepen y drws.

Mae Sarah yn barod i gael sgwrs gyda chi am eich hoff bysgod ac i roi syniadau newydd ar ddulliau gwahanol o goginio fel a ganlyn:
Marchnad Trefynwy; Sadwrn 9am - 4pm
Regents Yard Lydney; Mercher 9am - 2pm
Beaufort Square, Cas-gwent; Iau/Gwener 9am - 2pm
Tyndyrn; 4ydd dydd Sadwrn o bob mis 9.30am-1pm

Cludiant i’r cartref ar gael nawr yn Sir Fynwy! Cysylltwch â Sarah’n uniongyrchol am fanylion.

Contact Details

Email Us!

Owner/Manager at Fabulous Fish: Sarah O'Connor

The Coach House Church Farm, Cwmcarfan, Trefynwy Monmouthshire NP25 4JP

phone: 01600 740492

Our Website

Fabulous Fish Statistics: 0 click throughs, 248 views since start of 2019