Meadow Farm Shop

Siop Fferm, Gardd Fasnachol, Gwasanaeth Cludo Bocsys a Gweithdai Gwehyddu Helyg.

Mae’r Siop Fferm yn gwerthu amrywiaeth o gynnyrch cartref; o Gwrw Kingstone i fara wedi’i bobi’n ffres, pizzas a chonfennau tymhorol. Rydym hefyd yn chwilio’n ofalus am ffynonellau ein cynnyrch eraill gan gynnwys cawsiau arbenigol, blawd wedi’i falu â cherrig i wneud bara, sudd afal wedi’i wasgu’n lleol, seidr a bwydydd cyflawn.

Mae ein gardd fasnachol yn tyfu llysiau tymhorol, y rhan fwyaf ohonynt yn cael eu tyfu allan yn yr awyr agored.

Mae Meadow Farm yn rhedeg gwasanaeth i ddod â bocsys nwyddau i gymunedau lleol bob wythnos, ac yn cael llysiau, ffrwythau a bwydydd cyflawn o ansawdd uchel o’r ardal leol, a thu hwnt pan fydd angen.

Contact Details

Email Us!

Owner/Manager at Meadow Farm Shop: Edward a Tori Biggs

Meadow Farm Tyndyrn Monmouthshire NP16 7NX

phone: 01291 680101

Our Website

Meadow Farm Shop Statistics: 0 click throughs, 341 views since start of 2019