Beavan Family Butchers

Cigydd teuluol yn y Fenni, sy'n gwerthu cig eidion, cig oen a phorc a gynhyrchwyd gartref, ar eu fferm yn Llanwytherin

Cigydd teuluol yn y Fenni, sy’n gwerthu cig eidion, cig oen a phorc a gynhyrchwyd gartref, ar eu fferm yn Llanwytherin. Roedd eu fferm, Trerhew Fawr, ar raglen y BBC ‘Lambing Live’.

Contact Details

Email Us!

Owner/Manager at Beavan Family Butchers: Huw and Jan Beavan

31a Hillcrest Road Abergavenny Monmouthshire NP25 5DR

phone: 01873 854668

Our Website

Beavan Family Butchers Statistics: 70 click throughs, 782 views since start of 2019